Proiecte

1. Proiect POSDRU/109/2.1/G/82343 „MEDICAL – AID – Program integrat de practică în domeniul medicinei de urgenţă şi consiliere profesională pentru studenţii în medicină”

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”
AXA PRIORITARĂ 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1 – Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”

http://medical-aid. Titlul proiectului: MEDICAL – AID – Program integrat de practică în domeniul medicinei de urgenţă şi consiliere profesională pentru studenţii în medicină

Obiectivul general al proiectului este formarea şi dezvoltarea competenţelor practice în domeniul medicinei de urgenţă pentru 768 de studenţi în medicină din Bucureşti, în scopul creşterii şanselor de integrare în viaţa medicală, precum şi consilierea acestora în alegerea specialităţii medicale.

Obiective specifice

  1. Formarea de competenţe practice specifice, în medicina de urgenţă, pentru studenţii participanţi la proiect, corelând nevoile acestora cu cerinţele mediului de lucru;
  2. Îmbunătăţirea perspectivelor de carieră pentru cei 768 de studenţi prin dezvoltarea capabilităţilor profesionale şi personale;
  3. Sporirea eficienţei stagiilor de practică prin elaborarea de materiale suport personalizate (caiet de practică, chestionar de evaluare, manuale de bune practici);
  4. Consilierea studenţilor în alegerea specialităţii medicale prin realizarea unui ghid de consiliere în baza exemplelor de bune practici de la nivel european.

Efectele pe termen mediu şi lung ale proiectului vizează:

  • îmbunătăţirea performanţelor studenţilor prin acumularea de cunoştinţe specifice, în contextul preocupărilor de sporire a calităţii pregătirii profesionale şi a serviciilor medicale oferite populaţiei;
  • corelarea pregătirii studenţilor cu nevoile şi interesele angajatorilor şi populaţiei;
  • diseminarea bunelor practici la nivel de sistem pentru proiectele viitoare.

 

2. Proiect POSDRU/109/2.1/G/82343 „MEDICAL – AID – Program integrat de practică în domeniul medicinei de urgenţă şi consiliere profesională pentru studenţii în medicină”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”
AXA PRIORITARĂ 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1 – Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”

http://medical-aid.eu/