Revista de Medicină de Urgență

Membru AMUD

 

Membrii AMUD (Statut)

Art.7. AMUD cuprinde următoarele categorii de membri:

7.1. Membrii fondatori: Sunt acei membri care au consimţit să constituie AMUD, contribuind financiar la activul patrimonial al AMUD. Membrii fondatori sunt membri titulari de drept.

7.2. Membrii titulari: Statutul de membru titular este accesibil persoanelor fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

  • medici primari şi specialişti de medicină de urgenţă care au obţinut această calitate după admiterea în rezidenţiat prin concurs, parcurgerea tuturor stagiilor şi susţinerea examenelor parţiale prevăzute în programă şi promovarea examenelor de medic specialist şi, respectiv, primar;
  • medici rezidenţi de medicină de urgenţă;
  • medici primari sau specialişti de A.T.I. care au ca loc de muncă o Unitate de Primire a Urgenţelor, numai cu aprobarea Consiliului Director.

Fiecare candidat la statutul de membru titular va fi recomandat de către un membru titular. Membrii din această categorie au dreptul să voteze membrii Consiliului Director, precum şi în orice chestiune care necesită participarea membrilor titulari, cu drept de vot, în cadrul Adunării Generale. Primirea membrilor titulari se face cu aprobarea Consiliului Director, pe baza completării unui formular de adeziune, a achitării taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale (echivalentul a 4 Euro/luna)

7.3. Membrii onorifici: Statutul de membru onorific este accesibil numai medicilor şi cercetătorilor români şi străini, care se bucură de prestigiu în domeniul medicinii şi al ştiinţelor legate de aceasta. Un candidat la statutul de membru onorific este propus de trei membri ai Consiliului Director, iar admiterea lui se face cu majoritate simplă de voturi în cadrul Adunării Generale.

7.4. Membrii susţinători: Pot fi admişi în calitate de membri susţinători persoanele fizice şi juridice (uniunile, organizaţiile, societăţile comerciale, regiile autonome, precum şi alte instituţii) interesate în cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea practicii medicinii de urgenţă şi dezastre. Consiliul Director avizează cererile de înscriere ca membru susţinător.

7.5. Membrii asociaţi: Poate deveni membru asociat orice persoană cu pregătire medicală superioară sau medie sau alta decât cea de medic. Admiterea se face individual, pe baza unei cereri scrise, cu aprobarea Consiliului Director şi cu achitarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale. (echivalentul a 2 Euro/luna)

7.6. Membrii corespondenţi: Membrii corespondenţi pot fi medici, cercetători, cadre universitare, români sau străini, care doresc să participe la activitatea ştiinţifică în cadrul AMUD. Admiterea se face individual, pe baza unei cereri scrise, cu aprobarea Consiliului Director şi cu achitarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale. (echivalentul a 1 Euro/luna)