Informatii

Medicina de Urgenţă este una dintre cele mai tinere specialităţi din România. A fost înfiinţată în anul 1994 din înţelegerea (ca şi pe alte meleaguri) nevoii de medici pregătiţi să reacţioneze cât mai rapid în orice situaţie care ameninţă viaţa semenilor. Nici o altă specialitate medicală din România nu satisfăcea pe deplin acest deziderat în acel moment.

De atunci au trecut zece ani în care medicii de Medicină de Urgenţă au crescut o dată cu specialitatea, resimţind acut absenţa învăţământului specific, autodidacţi,folosind modele şi manuale de peste mări. În tot acest timp, prin efortul lor, prin neodihnă şi nelinişte, „ţinând“ adesea fără voie prima pagină a ziarelor sau prima ştire a jurnalelor de radio şi televiziune, au încercat să găsească locul pe care îl merită în rândul specialităţilor medicale din România.

După toţi aceşti ani de zbateri nu întotdeauna sinergice, am simţit nevoia să strângem rândurile pentru ca eforturile noastre să fie convergente, iar rodul lor mai plin de substanţă. Expresia acestei intenţii trebuia să fie o organizaţie profesională şi ştiinţifică puternică şi capabilă să promoveze Medicina de Urgenţă, interesele şi aspiraţiile celor pentru care urgenţa este profesiune de credinţă.

Astfel, am fondat în toamna anului 2003 Asociaţia de Medicină de Urgenţă şi Dezastre (AMUD), fructul strădaniei medicilor de Medicină de Urgenţă din Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – leagănul acestei specialităţi care a luat aici fiinţă în 1994 – şi cel mai important centru de specialitate din România de miazăzi.