Consiliu director

Consiliul Director are următoarea componenţă stabilită la data alegerilor:

 • Presedinte – Dr. Cristian Pandrea
 • Vicepresedinti:
  • cu probleme administrative – Dr. Manuela Guran
  • cu probleme profesionale – Dr. Cristina Balasan
  • cu probleme stiintifice si de educatie medicala continua – Dr.  Luisa Simion
 • Secretar General – Dr. Bogdan Oprita
 • Consilier – Dan Marinescu
 • Trezorier – Dr. Alexandru Ciucioi-Badea
 • Membri
  1. Dr. Rodica Ciolacu
  2. Dr. Constantin Olteanu

Presedintele poate deţine aceasta funcţie în Consiliul Director cel mult două mandate consecutive, un mandat având durata de 5 ani. Consiliul Director se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la solicitarea scrisă a oricăruia dintre membrii săi, a Comisiei de Cenzori (sau a Cenzorului, după caz) şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi. Consiliul Director nu se poate întruni în absenţa Preşedintelui sau a locţiitorului  desemnat.